na vrh

Osnovne informacije

O nama » Osnovne informacije

World Registrar Group /WRG/ nudi jasan program proveravanja sistema upravljanja bezbednošcu hrane, kvaliteta, zaštite životne sredine, zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, kao i HACCP sistema sačinjen da zadovolji zahteve svih vrsta organizacija bez obzira na delatnost kojoj pripadaju.

Naš program sertifikacije u obalsti bezbednosti hrane zadovoljava kriterijume Globalne Inicijative za Bezbednu Hranu (Global Food Safety Initiative) koju je uspostavio The Food Business Forum (CIES).

U jugoistocnoj Evropi, World Registrar Group je pocela sa radom preko svoje direkcije u Beogradu (predstavništvo za Srbiju i istocnu Evropu) sa tendencijom širenja na ostale regione, prevenstveno na područje Balkana.