na vrh

HACCP

Usluge » HACCP

HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points

Analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke (HACCP) je sistem upravljanja koji se koristi u prehrambenoj industriji i ovo poglavlje opisuje osnovne principe HACCP-a zajedno sa nekoliko detalja iz novije varijacije sistema za analizu opasnosti i preventivne kontrole zasnovane na riziku.

 

Prednosti HACCP-a

Iako je glavni cilj HACCP-a zaštita hrane, postoje i druge prednosti koje se stiču primenom HACCP-a, kao što su:

  • Povećajte poverenje kupaca i potrošača
  • Pruža zaštitu tržišta
  • Smanjiti troškove kroz smanjenje gubitaka proizvoda i preradu
  • Smanjuju rizike opoziva i povlačenja proizvoda i na taj način smanjuju troškove vezane za osiguranje i zaštitu poslovne odgovornosti
  • Povećati fokus i vlasništvo nad bezbednošću hrane
  • Pojednostaviti inspekcije prvenstveno zbog vođenja evidencije i dokumentacije
  • Obezbedite konzistentan kvalitet proizvoda
  • Pokazuje usklađenost sa zahtevima i propisima proizvoda

 

POSTUPAK SERTIFIKACIJE