na vrh

FSC

Usluge » FSC

FSC je osnovana kao svetska nezavisna i neprofitna organizacija 1993. godine od strane tela koja se bave životnom sredinom i kompanija koje su aktivne u šumarstvu i drvnoj industriji. 

Implementacijom i sertifikacijom FSC CoC - lanca odgovornosti, organizacija može da očekuje sledeće prednosti:

  • pristup fondovima za podršku ˝zelenim energijama˝, 
  • dugoročno interesno umrežavanje sa stranim kompanijama, 
  • uštede kroz racionalno upravljanje sa stranim kompanijama, 
  • poboljšanje imidža na domaćem i stranom tržištu, 
  • pristup tržištima sa jakom zakonskom ekološkom regulativom, 
  • prepoznatljivost organizacije kao društveno i ekološki odgovorne

Po uspešno obavljenoj sertifikaciji FSC CoC sertifikat se izdaje na 5 godina i svake godine se sprovodi nadzorni audit. FSC sertifikat je međunarodno prepoznat.

Kada predstavljaju svoj FSC logo, kompanije time dokazuju da drvo koje koriste potiče od šuma kojima se upravlja na odgovoran način. Proizvodi sa FSC etiketom prenose potrošačima obećanje: ˝Kupovinom ovog proizvoda podstičete odgovorno upravljanje šumama˝.