na vrh

ISO 14001

Usluge » ISO 14001

ISO 14001:2015 – Sistem menadžmenta životnom sredinom

ISO 14001 standard, sistem menadžmenta životnom sredinom, garantuje da je vaše poslovanje usaglašeno sa domaćim propisima, kada je u pitanju zaštita životne sredine.

ISO 14001 standard pomaže organizacijama da kroz sistem upravljanja zaštitom životne sredine u svojim procesima smanje i kontrolišu negativne uticaje i rizike u odnosu na životnu sredinu.

Takođe, tamo gde se primenjuje standard ISO 14001, znači da su identifikovani značajni aspekti uticaja organizacije na životnu sredinu, kao i da se obavlja praćenje svih značajnih uticaja na životnu sredinu.

 

Primena ISO 14001

Uspostavljena primena serije standarda ISO 14000 i sertifikat ISO 14001 podrazmevaju da su:

  • uspostavljeni politika i ciljevi zaštite životne sredine
  • uspostavljene dokumentovane procedure za primenu EMS sistema
  • izvršeno vrednovanje uticaja aspekata životne sredine
  • utvrđeni postupci rukovanja opasnim materijama
  • utvđren plan za reagovanje u vanrednim situacijama
  • u primeni interne provere kojima se utrđuju primena i efektivnost sistema.
  • ISO 14001 standard Srbija primenjuje, prema donetim zakonskim propisima za zaštitu životne sredine i upravljanje otpadom. Od organizacija se zahteva da imaju plan upravljanja otpadom i otpad predaju ovlašćenim operaterima za prikupljanje i tretman otpada.

 

POSTUPAK SERTIFIKACIJE