na vrh

IFS

Usluge » IFS

IFS Food predstavlja standard za bezbednost i kvalitet hrane sa jedinstvenim sistemom ocenjivanja koji se koristi za kvalifikaciju i izbor dobavljača, čime se dobija ušteda i vremena i novca.

 

IFS standard za hranu je međunarodno priznat od strane Globalne inicijative za bezbednost hrane (GFSI). Zasnovan je na opštim aspektima sistema upravljanja bezbednošću i kvalitetom hrane. Cilj ovog standarda je ulivanje poverenja u proizvode i procese, što znači da se sigurnost, kvalitet, zakonitost i usklađenost sa specifičnim zahtevima kupaca osiguravaju ocenjivanjem na licu mesta te proverom i pregledom dokumentacije.

 

IFS standard za hranu primenjuje se na dobavljače u svim fazama prerade hrane nakon poljoprivredne faze. Standard je primenljiv na proizvođače prehrambenih proizvoda i može se koristiti samo za preduzeća za preradu hrane i/ili kompanije koje pakuju prehrambene proizvode. U svom sadržaju IFS obuhvata paket globalnih standarda bezbednosti i kvaliteta i programa koji pružaju transparentnost i uporedivost u celom lancu snabdevan. Razvoj IFS-a zasnovan je na stalno rastućim zahtevima potrošača, sve većim obavezama trgovaca na malo i veleprodaji, većim zakonskim zahtevima i globalizaciji zaliha proizvoda.