na vrh

ISO 22301

Usluge » ISO 22301

ISO 22301:2019 – Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja

ISO 22301 je međunarodni standard za upravljanje kontinuitetom poslovanja, a izgrađen je na uspehu britanskog standarda BS 25999 i drugih regionalnih standarda. Dizajniran je da zaštiti vaše poslovanje od potencijalnih poremećaja. Ovo uključuje ekstremne vremenske prilike, požar, poplavu, prirodnu katastrofu, krađu, prekid IT-a, bolest osoblja ili teroristički napad. Sistem upravljanja ISO 22301 vam omogućava da identifikujete pretnje relevantne za vaše poslovanje i kritične poslovne funkcije na koje bi mogle da utiču. Omogućava vam da unapred postavite planove kako biste osigurali da vaše poslovanje ne zastane.

 

Prednosti ISO 22301:2019

 

Upravljanje kontinuitetom poslovanja vam pomaže da identifikujete pretnje vašem poslovanju. To znači da možete preduzeti proaktivan pristup kako biste minimizirali uticaj na vaše poslovanje kada dođe do katastrofe. Sa okvirom sistema upravljanja kontinuitetom poslovanja ISO 22301, možete osigurati kontinuitet kritičnih funkcija koje mogu biti razlika između opstanka ili neuspeha poslovanja. Sa ISO 22301 možete postati otpornija organizacija, bez obzira na vaš posao.

 

POSTUPAK SERTIFIKACIJE