na vrh

Akreditacija

WRG Europe d.o.o. je akreditovano sertifikaciono telo za sisteme menadžmenta kvalitetom ISO 9001, zaštitom životne sredine ISO 14001, zaštite zdravlja i bezbednosti na radu ISO 45001, bezbednost informacija ISO 27001 i bezbednošću hrane ISO 22000 od strane Akreditacionog tela Srbije.

Za sertifikat o akreditaciji klikni OVDE ili na fotografiju ispod