na vrh

ISO 37001

Usluge » ISO 37001

ISO 37001:2016 – Sistem menadžmenta protiv mita

ISO 37001 je novi međunarodni standard dizajniran da pomogne organizacijama da implementiraju sistem upravljanja protiv mita. On navodi niz mera koje vaša organizacija može da primeni kako bi sprečila, otkrila i rešila problem podmićivanja.

 

Prednosti ISO 37001:2016

 

  • Otvaranje vaše organizacije za spoljnu kontrolu efikasnosti vaših politika i procesa protiv mita.
  • Pokazivanje usaglašenosti sa relevantnim zakonodavstvom
  • Saradnja sa zainteresovanim stranama za praćenje i upravljanje rizikom u celoj vašoj organizaciji i lancu snabdevanja.
  • Obezbeđivanje da su dobavljači, podizvođači i agenti posvećeni najboljoj praksi u borbi protiv mita.

 

POSTUPAK SERTIFIKACIJE