WRG - WORLD REGISTRAR GROUP nudi jasan program proveravanja sistema upravljanja bezbednoscu hrane, kvaliteta, zastite zivotne sredine, zastite zdravlja i bezbednosti na radu, kao i HACCP sistema sacinjen da zadovolji zahteve svih vrsta organizacija bez obzira na delatnost kojoj pripadaju.

ISO 9001

ISO 9001

KVALITET
ISO 22000

ISO 22000

BEZBEDNOST HRANE
ISO 14001

ISO 14001

ZASTITA ZIVOTNE SREDINE
OHSAS 18001

OHSAS 18001

ZDRAVLJE I BEZBEDNOST